Munksbakke

Ein Haus von Klimahuse ist in Sachen vermehrter Anforderungen an Isolierung, Raumklima und umweltfreundlichen Energieverbrauch Vorreiter. Man muss kein grüner Aktivist sein, um klimafreundlich zu bauen

Nilan Compact P

Et Klimahus giver mulighed for at gå hele vejen og blive 100 procent selvforsynende med familiens energi via jordvarme og solenergi.

Eller man kan vælge at bygge et lavenergihus, hvor man er delvist selvforsynende – også her opnås en stor besparelse på energiregningen.

Klimahuse er specialister i at tegne og bygge CO2 neutrale og selvforsynende lavenergiboliger og har valgt at gå foran på området. Boligerne er baseret på den nyeste klimateknologi, de nyeste teknikker – samt deres store erfaring på området.

Ved at installere varmevekslere sikres et sundt og behageligt indeklima. Året rundt.

Nilans Compact P blev valgt, fordi man ønskede at lave et lavenergibyggeri.​

Compact P ventilerer boligen med høj varmegenvinding og har en varmepumpe indbygget, der bruger restenergien fra udsugningsluften til at opvarme det varme brugsvand.

Compact P kan også opvarme tilluften og dermed bidrage til opvarmningen af huset. 

Den har reversibel kølekreds, og kan om sommeren køle tilluften. Når den køler tilluften afsættes varmen i det varme brugsvand, så ingen energi går til spilde.

Læs mere om Compact P

Bygherre..........: KLIMA huse
Placering..........: Horsens - Danmark