Cork City Passivhaus

Ein Haus wurde abgerissen, um Platz für ein Niedrigenergiehaus zu schaffen

Nilan Compact P AIR 9

Det var oprindeligt meningen at det gamle hus skulle renoveres. Huset var i løbet af årene blevet udvidet et par gange, det var mørkt og rummene fungerede ikke sammen.

Efter at have undersøgt mulighederne for renovering, blev det besluttet, at det var mest økonomisk at rive det gamle hus ned og genopføre det på ny.

Meningen var at opføre et energieffektivt, lyst og moderne hjem.

Grunden gav en interessant udfordring ikke kun med hensyn til design, men også med hensyn til konstruktionen. Den er lang og smal orienteret SV/NØ med usædvanlig dårlig vinkel til solen.

Solstudier blev udført på det eksisterende hus og hvilken effekt byggeriet ville have på omkring liggende huse. Den analyse blev brugt til at designe huset, så det kunne opnå fuld fordel af det tilgængelige dagslys og sollys.

Nilans Compact P AIR 9 blev valgt, fordi man ønsker at bygge huse med et meget lavt energiforbrug.​

AIR 9 luft/vand varmepumpe har en SCOP på 5,11, hvilket betyder at boligerne kan opvarmes meget billigt.

Compact P bruger fraluften til at opvarme det varme brugsvand, og kan både køle og varme tilluften med den indbyggede varmepumpe.

Læs mere om Compact P AIR9


Arkitekt............: Wain Morehead Architects
Placering..........: Cork City - Irland